Hà Nội: Tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống

Kiếm tiền từ(www.84vng.com):Kiếm tiền từ(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Kiếm tiền từ(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Kiếm tiền từ(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Tăng trưởng dư nợ tín dụng 

Báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 9/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại chi nhánh đạt 12.792 tỷ đồng, tăng 968 tỷ đồng so với năm 2021. 

Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách thành phố đạt 5.634 tỷ đồng, tăng 926 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 737 tỷ đồng, tăng 97 tỷ đồng so với đầu năm với 29/30 đơn vị cấp huyện đã chuyển vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Thủ đô đến 30/9/2022 đạt 12.746 tỷ đồng với hơn 253 nghìn khách hàng đang vay vốn.

9 tháng đầu năm 2022, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội đã giải ngân cho hơn 97.500 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Thủ đô đến 30/9/2022 đạt 12.746 tỷ đồng với hơn 253 nghìn khách hàng đang vay vốn, tăng 960 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,1%. 

Tăng trưởng dư nợ tín dụng tập trung tại các chương trình, như: cho vay giải quyết việc làm tăng 1.366 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 195 tỷ đồng, cho người sử dụng lao động vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP là 66 tỷ đồng. 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết 11), đến ngày 30/9, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội đã giải ngân hơn 110,3 tỷ đồng, cho 1.935 khách hàng vay vốn. 

Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm 100 tỷ đồng cho 1.724 khách hàng; cho vay nhà ở xã hội hơn 4,4 tỷ đồng cho 6 khách hàng; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến hơn 1,7 tỷ đồng cho 177 học sinh sinh viên được vay vốn;… Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2022, chi nhánh tiếp tục giải ngân cho 105 người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 38.905 người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ với số tiền 162 tỷ đồng. 

Bà Lê Thị Đức Hạnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Trong 9 tháng qua, chi nhánh đã phát động nhiều đợt thi đua như thi đua nâng cao chất lượng tín dụng; đẩy mạnh huy động vốn ủy thác, vốn tổ chức và dân cư, triển khai cho vay kịp thời, hoàn thành kế hoạch dư nợ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2022, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội sẽ tích cực tham mưu thành phố chuyển bổ sung 500 tỷ đồng ủy thác để cho vay. Tập trung giải ngân nguồn vốn tăng trưởng và vốn thu hồi, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2022, đặc biệt là chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội sẽ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền qua các phương tiện báo, đài, cổng thông tin điện tử, tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm vay vốn và mỗi cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội phải có trách nhiệm như một tuyên truyền viên để người vay vốn hiểu về chủ chương chính sách của Chính phủ, các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng đúng mục đích và nâng cao ý thức, trách nhiệm trả nợ của người vay vốn.

Có thể nói, các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết an sinh xã hội trên địa bàn.

Đáp ứng tốt hơn tín dụng chính sách xã hội

Nhằm đáp ứng tốt hơn tín dụng chính sách xã hội, giữa tháng 10, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3418/ UBND-KGVX về tiếp tục triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

Cụ thể, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó, đặc biệt quan tâm tham mưu bố trí ngân sách thành phố bổ sung vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội hằng năm, tạo nguồn lực ổn định, bền vững để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn gắn với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong từng giai đoạn.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội tích cực, chủ động tham mưu UBND, ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội từ nguồn vốn trung ương và thành phố, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hằng năm, gắn tăng trưởng dư nợ cho vay với giữ vững, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Tổ chức quản lý nguồn vốn chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo an toàn vốn.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả công tác hiện đại hóa tin học, thông tin tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội, trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78) đã được triển khai hiệu quả trên địa bàn và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, trở thành công cụ, giải pháp có tính lâu dài, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình, kế hoạch, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong từng giai đoạn, nhất là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78, UBND Thành phố Hà Nội đã tập trung nguồn lực qua Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay được trên 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 42.896 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 30.442 tỷ đồng, dư nợ bình quân chung của 17 chương trình tín dụng là 39 triệu đồng/khách hàng, tăng 37 triệu đồng/khách hàng so với thời điểm nhận bàn giao. 

Trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 43,5 triệu đồng/hộ, tăng 42,5 triệu đồng/hộ so với thời điểm nhận bàn giao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn của Thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, góp phần giúp cho trên 243.000 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 814.000 lao động, giúp cho gần 147.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 746.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn và 11.375 ngôi nhà cho hộ nghèo…

Đặc biệt, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, góp phần thay đổi cơ bản nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。